Consultora independent
Per millorar la competitivitat i productivitat de la seva organització
Suport en l’anàlisi dels seus processos, resultats visibles i quantificables en un període de temps ajustat.
SISTEMES DE GESTIÓ DE QUALITAT

La implantació i certificació de Sistemes de Gestió de la Qualitat no és només una eina d’imatge i reputació dins del mercat; és un potent instrument per millorar la competitivitat, l’eficàcia i l’eficiència de les organitzacions i sistematitza la reducció de despeses.


read more
SISTEMES DE GESTIÓ AMBIENTAL

Cada vegada més, els consumidors, la nostra societat en general i l’administració són creixentment sensibles amb tota la temàtica ambiental i valoren les empreses que són conscients de la necessitat d’aportar en els seus productes i/o serveis, una manera de fer ecològicament sostenible


read more
SERVEIS TÉCNICS de SUPORT

Un cop es te implantat un sistema de gestió, les empreses esperen obtenir millores substancials a llarg termini, així com rendibilitzar al màxim les inversions d’implantació i, si es dona el cas, el de certificació.


read more